Konjugation des englischen Verbs SHOULD SPILL

Unregelmäßiges Verb: spill - spilled, spilt - spilled, spilt


Bestätigung

Einfache Form

I'd spill
you'd spill
he'd spill
we'd spill
you'd spill
they'd spill

Form mit V-ing

I'd be spilling
you'd be spilling
he'd be spilling
we'd be spilling
you'd be spilling
they'd be spilling

Perfekt

I should've spilled, spilt
you should've spilled, spilt
he should've spilled, spilt
we should've spilled, spilt
you should've spilled, spilt
they should've spilled, spilt

Perfekt mit V-ing

I should've been spilling
you should've been spilling
he should've been spilling
we should've been spilling
you should've been spilling
they should've been spilling

Negation

Einfache Form

I shouldn't spill
you shouldn't spill
he shouldn't spill
we shouldn't spill
you shouldn't spill
they shouldn't spill

Form mit V-ing

I shouldn't be spilling
you shouldn't be spilling
he shouldn't be spilling
we shouldn't be spilling
you shouldn't be spilling
they shouldn't be spilling

Perfekt

I shouldn't have spilled, spilt
you shouldn't have spilled, spilt
he shouldn't have spilled, spilt
we shouldn't have spilled, spilt
you shouldn't have spilled, spilt
they shouldn't have spilled, spilt

Perfekt mit V-ing

I shouldn't have been spilling
you shouldn't have been spilling
he shouldn't have been spilling
we shouldn't have been spilling
you shouldn't have been spilling
they shouldn't have been spilling

Fragende Form

Einfache Form

should I spill?
should you spill?
should he spill?
should we spill?
should you spill?
should they spill?

Form mit V-ing

should I be spilling?
should you be spilling?
should he be spilling?
should we be spilling?
should you be spilling?
should they be spilling?

Perfekt

should I have spilled, spilt?
should you have spilled, spilt?
should he have spilled, spilt?
should we have spilled, spilt?
should you have spilled, spilt?
should they have spilled, spilt?

Perfekt mit V-ing

should I have been spilling?
should you have been spilling?
should he have been spilling?
should we have been spilling?
should you have been spilling?
should they have been spilling?

Fragende Negation Form

Einfache Form

shouldn't I spill?
shouldn't you spill?
shouldn't he spill?
shouldn't we spill?
shouldn't you spill?
shouldn't they spill?

Form mit V-ing

shouldn't I be spilling?
shouldn't you be spilling?
shouldn't he be spilling?
shouldn't we be spilling?
shouldn't you be spilling?
shouldn't they be spilling?

Perfekt

shouldn't I have spilled, spilt?
shouldn't you have spilled, spilt?
shouldn't he have spilled, spilt?
shouldn't we have spilled, spilt?
shouldn't you have spilled, spilt?
shouldn't they have spilled, spilt?

Perfekt mit V-ing

shouldn't I have been spilling?
shouldn't you have been spilling?
shouldn't he have been spilling?
shouldn't we have been spilling?
shouldn't you have been spilling?
shouldn't they have been spilling?