Conjugação do verbo inglês TO SHINE

Verbo irregular: shine - shined, shone - shined, shone

Indicativo

Presente

I shine
you shine
he shines
we shine
you shine
they shine

Presente contínuo

I am shining
you are shining
he is shining
we are shining
you are shining
they are shining

Pretérito

I shined, shone
you shined, shone
he shined, shone
we shined, shone
you shined, shone
they shined, shone

Preterito contínuo

I was shining
you were shining
he was shining
we were shining
you were shining
they were shining

Presente perfeito

I have shined, shone
you have shined, shone
he has shined, shone
we have shined, shone
you have shined, shone
they have shined, shone

Presente perfeito contínuo

I have been shining
you have been shining
he has been shining
we have been shining
you have been shining
they have been shining

Mais perfeito

I had shined, shone
you had shined, shone
he had shined, shone
we had shined, shone
you had shined, shone
they had shined, shone

Contínuo mais perfeito

I had been shining
you had been shining
he had been shining
we had been shining
you had been shining
they had been shining

Futuro contínuo

I will shine
you will shine
he will shine
we will shine
you will shine
they will shine

Futuro

I will be shining
you will be shining
he will be shining
we will be shining
you will be shining
they will be shining

futuro perfeito

I will have shined, shone
you will have shined, shone
he will have shined, shone
we will have shined, shone
you will have shined, shone
they will have shined, shone

futuro perfeito contínuo

I will have been shining
you will have been shining
he will have been shining
we will have been shining
you will have been shining
they will have been shining

Condicional

Presente

I would shine
you would shine
he would shine
we would shine
you would shine
they would shine

Presente contínuo

I would be shining
you would be shining
he would be shining
we would be shining
you would be shining
they would be shining

Passado

I would have shined, shone
you would have shined, shone
he would have shined, shone
we would have shined, shone
you would have shined, shone
they would have shined, shone

Passado contínuo

I would have been shining
you would have been shining
he would have been shining
we would have been shining
you would have been shining
they would have been shining

Imperativo

Imperativo

shine
Let's shine
shine

 
 
 

Infinitivo

Infinitivo

to shine

 
 
 

Particípio

Presente

shining

Passado

shined, shone