Konjugation des englischen Verbs OUGHT TO SPILL

Unregelmäßiges Verb: spill - spilled, spilt - spilled, spilt


Bestätigung

Einfache Form

I ought to spill
you ought to spill
he ought to spill
we ought to spill
you ought to spill
they ought to spill

Form mit V-ing

I ought to be spilling
you ought to be spilling
he ought to be spilling
we ought to be spilling
you ought to be spilling
they ought to be spilling

Perfekt

I ought to have spilled, spilt
you ought to have spilled, spilt
he ought to have spilled, spilt
we ought to have spilled, spilt
you ought to have spilled, spilt
they ought to have spilled, spilt

Perfekt mit V-ing

I ought to have been spilling
you ought to have been spilling
he ought to have been spilling
we ought to have been spilling
you ought to have been spilling
they ought to have been spilling

Negation

Einfache Form

I ought not to spill
you ought not to spill
he ought not to spill
we ought not to spill
you ought not to spill
they ought not to spill

Form mit V-ing

I ought not to spilling
you ought not to spilling
he ought not to spilling
we ought not to spilling
you ought not to spilling
they ought not to spilling

Perfekt

I ought not to have spilled, spilt
you ought not to have spilled, spilt
he ought not to have spilled, spilt
we ought not to have spilled, spilt
you ought not to have spilled, spilt
they ought not to have spilled, spilt

Perfekt mit V-ing

I ought not to have been spilling
you ought not to have been spilling
he ought not to have been spilling
we ought not to have been spilling
you ought not to have been spilling
they ought not to have been spilling

Fragende Form

Einfache Form

ought to I spill?
ought to you spill?
ought to he spill?
ought to we spill?
ought to you spill?
ought to they spill?

Form mit V-ing

ought to I be spilling?
ought to you be spilling?
ought to he be spilling?
ought to we be spilling?
ought to you be spilling?
ought to they be spilling?

Perfekt

ought to I have spilled, spilt?
ought to you have spilled, spilt?
ought to he have spilled, spilt?
ought to we have spilled, spilt?
ought to you have spilled, spilt?
ought to they have spilled, spilt?

Perfekt mit V-ing

ought to I have been spilling?
ought to you have been spilling?
ought to he have been spilling?
ought to we have been spilling?
ought to you have been spilling?
ought to they have been spilling?

Fragende Negation Form

Einfache Form

ought I not to spill?
ought you not to spill?
ought he not to spill?
ought we not to spill?
ought you not to spill?
ought they not to spill?

Form mit V-ing

ought I not to be spilling?
ought you not to be spilling?
ought he not to be spilling?
ought we not to be spilling?
ought you not to be spilling?
ought they not to be spilling?

Perfekt

ought I not to have spilled, spilt?
ought you not to have spilled, spilt?
ought he not to have spilled, spilt?
ought we not to have spilled, spilt?
ought you not to have spilled, spilt?
ought they not to have spilled, spilt?

Perfekt mit V-ing

ought I not to have been spilling?
ought you not to have been spilling?
ought he not to have been spilling?
ought we not to have been spilling?
ought you not to have been spilling?
ought they not to have been spilling?